โปรโมชั่น ย้ายค่ายมาทรู

ลด 50% นาน 6 เดือน สัญญา 12 เดือน

หรือเลือก

ลด 50% นาน 12 เดือน สัญญา 24 เดือน

 ติดตั้งฟรี  และฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า

PowerPoint Slide Show - [TRUEONLINE_2020

เงื่อนไข และรายละเอียดการย้ายค่าย

โปรดตรวจสอบพื้นที่ บริการก่อน
และไม่เคยมียอดค้าง กับ ทรูออนไลน์

ส่งเอกสารผ่านทางไลน์ หรือทาง E-mail

- บิลค่าบริการ ค่ายเดิมย้อนหลัง ไม่เกิน 3 เดือน

  ติดตั้งที่บ้านเลขที่เดิม ตามที่ระบุในบิล

  หากไม่มีสามารถส่งเป็นไฟล์ PDF ได้

- บัตรประชาชนผู้สมัคร

  (รับรองสำเนาและกรุณาขีดคร่อม ระบุว่า

   "สำหรับการติดตั้งอินเตอร์เน็ต ทรูออนไลน์"

  

*ทั้งสองรายการต้องเป็น ชื่อเดียวกัน เท่านั้น

ใช้เวลาในการอนุมัติ ส่วนลด 2-3 วัน

จะมี SMS แจ้งเลข Order หลังจากอนุมัติ 

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ

ตัวแทนฝ่ายขาย  คุณกานต์

081-356-4554

สมัครและตรวจสอบพื้นที่บริการได้ที่นี่

LINE Add Friend.jpg