โปรย้ายค่าย 2565.jpg

เงื่อนไข และรายละเอียดการย้ายค่าย

สำคัญ เอกสารการขอย้ายค่ายอินเตอร์เน็ตบ้าน

 

- ใบแจ้งค่าบริการค่ายเดิม (ย้อนหลัง ไม่เกิน 3 เดือน) 1 ใบ

- บัตรประชาชน ผู้สมัคร ชื่อเดียวกันกับค่ายเดิม 1 ใบ

- สถานที่ติดตั้งเป็นที่เดียวกันกับใบแจ้งค่าบริการ*

- รูปถ่ายผู้สมัคร พร้อมถือบัตรประชาชน

 

*เซลล์ต้องดำเนินการ ขออนุมัติ ส่วนลดก่อน ใช้เวลา 2-3 วันทำการ

**ไม่ควรยกเลิกบริการค่ายเดิม จนกว่าจะติดตั้งเน็ตบ้านทรู สำเร็จ

ผู้สมัครต้องไม่มียอดค้างชำระ ในทุก ผลิตภัณฑ์ ของทรู

โปรดตรวจสอบพื้นที่ บริการก่อน
และไม่เคยมียอดค้าง กับ ทรูออนไลน์

ส่งเอกสารผ่านทางไลน์ หรือทาง E-mail

- บิลค่าบริการ ค่ายเดิมย้อนหลัง ไม่เกิน 3 เดือน

  ติดตั้งที่บ้านเลขที่เดิม ตามที่ระบุในบิล

  หากไม่มีสามารถส่งเป็นไฟล์ PDF ได้

- บัตรประชาชนผู้สมัคร

  (รับรองสำเนาและกรุณาขีดคร่อม ระบุว่า

   "สำหรับการติดตั้งอินเตอร์เน็ต ทรูออนไลน์"

  

*ทั้งสองรายการต้องเป็น ชื่อเดียวกัน เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ
ตัวแทนฝ่ายขาย  คุณกานต์
081-356-4554

สมัครและตรวจสอบพื้นที่บริการได้ที่นี่

LINE Add Friend - Google Chrome.jpg